Steiff 2011 Mohair Black Teddy Bear Replica 1961 EAN #408366

Steiff on eBay: